Technologia filtrowania

Ogólnie rzecz biorąc, filtry powietrza to urządzenia z wyglądu proste, ale w rzeczywistości korzystające ze złożonych mechanizmów. Od mechanizmów tych zależy dobre funkcjonowanie zarówno filtrów cząstek stałych, jak i filtrów fazy lotnej.

W celu poprawy jakości i skuteczności, a czasami także obniżenia kosztów filtrów powietrza korzysta się z wielu nowych rozwiązań technicznych. Największe postępy poczyniono w zakresie zapobiegania spadkowi ciśnienia i eliminowania biologicznych substancji zanieczyszczających w elemencie filtrującym. Istotną kwestią jest ocena funkcjonalności i zasadności stosowania nowych technologii w filtrach powietrza. Często ocena ta jest pozytywna, czasami jednak musi być negatywna. W przypadkach zastosowania niektórych technologii — na przykład w przypadku jonowych filtrów powietrza — mogą bowiem powstawać szkodliwe dla człowieka i środowiska produkty uboczne.

W tej części opisano układy filtracji powietrza oraz podano podstawowe informacje na temat zasad działania filtrów powietrza. Warto pamiętać, że opracowanie filtra, który w 100% oczyści powietrze z substancji zanieczyszczających, nie cechuje się spadkiem ciśnienia ani nie wytwarza produktów ubocznych to cel wszystkich producentów filtrów powietrza.

Energy Savings

Filter testing

Sustainability

Sustainability is a large part of our future Camfil want to become the first really sustainable a...

Read more

Indoor Air Quality (IAQ)

Indoor air quality refers to the aerosol and gas content, temperature, and humidity of the air...

Read more

Principles of Filtration

Mechanical air filters remove particles from the air stream because particles come into contact...

Read more
Kontakt

Getting in touch with us is easy

Szczegóły kontaktu
KEEP UPDATED!

Subscribe to Camfil newsletter